Koučinga attīstība un nākotnes tendences

Ja esi profesionāls biznesa vai dzīves koučs vai arī vēlies par tādu kļūt, svarīgi pastāvīgi būt informētam par pasaules tendencēm, kas tehnoloģiju laikmetā mainās sevišķi strauji, un zināt, kurus apmācību aspektus ir vērtsattīstīt jau šodien.

Koučings jau savā būtībā ir iezīmējies kā nākotnes profesija. Tā ir jauna pieeja cilvēka un biznesa vides attīstīšanai, turklāt tā ir ilgstpējīga. Citiem vārdiem, šī ir viena no nozarēm, kuru mākslīgajam intelektam būtu ļoti grūti aizstāt – radīt mākslīgas attiecības, kas būtu uzticamas, empātiskas un intuitīvas, ir daudz komplicētāks process nekā racionalitātē balstītu disciplīnu pārveide. Tātad tādas jomas kā koučings, psihoterapija un radošās mākslas, kur nozīmīga loma ir cilvēka emocijām un iztēlei, ir teju vai neiespējami aizstāt. Vēl viens būtisks pierādījums, kas norāda, ka koučings iederas mūsdienu un nākotnes pasaulē, ir fakts, ka šī profesija strauji attīstījās laika periodā, kad sāka uzplaukt tādi laikmetīgie fenomeni kā internets, robotika, mobilie tālruņi un mākslīgais intelekts. [1]

Kaut arī koučings un cita veida personiskās vai biznesa izaugsmes treniņi ir ārkārtīgi vērtīgi jau mūsdienās un to nozīmīgums solās pieaugt, tie atrodas nepārtrauktā tehnoloģiju un dažādu tendenču ietekmē. Tāpēc ikvienam koučam, speciālistam un trenerim skaidri jāapzinās galvenie virzieni, kādos pasaule attīstās un kādām pārmaiņām jāpalīdz sagatavoties.

Kādas ir aktuālās tendences koučinga pasaulē?

Balstīšanās pierādījumos

Drošticamos pierādījumos balstītas apmācības ir augsti pieprasītas. Neatkarīgi no tā, vai jūs balstaties pozitīvajā psiholoģijā, emocionālajā intelektā, neirozinātnē vai jebkādā citā disciplīnā, svarīgi ir skaidri norādīt, uz ko apmācību process balstās, kā arī uzsvērt un atjaunināt sertifikātus. Zinātnes iesaistīšana, empīriski pētījumi un citi fakti koučingā ir vērtīgi, taču vienlaikus tas nebūt nenozīmē, ka tādējādi tiktu mazināts dažādu cilvēcisko faktoru svarīgums. Paaugstināta intuīcija un attīstītas komunikācijas prasmes būs vienlīdz nozīmīgas kā jebkad. Kā norādījis ievērojamais psihiatrs Daniels Sīgels (Daniel Siegel): “Koučingā ir jāinformē ar zinātni, bet tā to nedrīkst ierobežot.” [2]

Vienkāršība

Cilvēkiem ir iedzimta vajadzība pēc vienkāršības. Mums nepieciešams vienkāršot sarežģītus konceptus, lai mēs spētu tiem pielāgoties. Iepriekšējās paaudzes dzīvoja daudz lēnākā pasaulē un piedzīvoja masīvas pārmaiņas, iespējams, reizi paaudzē. Mūsu nervu sistēmas var izturēt tādu pārmaiņu ātrumu. Toties tagad milzīgas pārmaiņas notiek apmēram reizi desmit gados, un šis process turpina paātrināties. Koučings atklāj vienkāršību. Nākotnē cilvēkiem būs nepieciešamas pastāvīgas apmācības, jo vairums nespēs tikt galā ar pārmaiņu līmeni, un tas ir pilnīgi normāli cilvēka dabai. Viens no koučinga galvenajiem uzdevumiem būs palīdzēt cilvēkiem vienkāršot dzīvi un virzīt uz to, ka mācīšanās un visa jaunā pieņemšana kļūst par cilvēka otro dabu. Ļoti ticams, ka nākotnē ar koučinga palīdzību būs nepieciešams cilvēkiem atklāt, ka labklājība nenozīmē vien to, cik daudz iespējams saražot, bet arī dažādus garīgos algoritmus, piemēram, unikālas vērtības, kas var palīdzēt ātrāk domāt un veiklāk izdarīt pareizās izvēles.

Digitalizācija

Virtuālais koučings arī turpmāk būs galvenā tendence. Jau 2020. gadā palielināsies efektīvu digitālo apmācības līdzekļu izmantošana. Koučings attīstīsies jaunā virzienā, automatizējot administratīvos uzdevumus, izmantojot inovatīvas programmatūras un jauninājumus. Tehnoloģijas nodrošinās treneriem lieliskas iespējas klientu apmācībai starptautiskā mērogā, vienlaikus saglabājot saikni arī ar vietējiem klientiem un integrējot tehnoloģijas gan darbam tiešsaistē, gan bezsaistē. Arī korporatīvajā vidē koučings, visticamāk, notiks, izmantojot datorus, viedtālruņus un citas mobilās ierīces. Apmācības tiks organizētas multimediju e-mācību formātos, bet klātienes mācības universitātēs vai viesnīcu konferenču zālēs kļūs mazāk izplatītas. Jāpiezīmē, ka, izmantojot tehnoloģiju priekšrocības, vienlaikus vērts savam piedāvājumam pievienot kādus reālus elementus. Labākie treneri papildinās apmācības ar mikro mācību sesijām, spēļošanu un citiem interaktīviem risinājumiem. [3] Ieskaties Latvijā veidotās Efectio platformas iespējās, kas speciālistiem un izaugsmes treneriem ļauj digitalizēt un uzlabot mācību programmas.

Pozitīvā psiholoģija

Pozitīvā psiholoģija ir vērsta uz indivīda potenciālu un cenšas novērst to, kas stāv ceļā potenciāla īstenošanai. Lietojot to kopā ar koučingu, tā ietver pārdomātus jautājumus, empātisku klausīšanos, pašizpratnes veicināšanu un labāko risinājumu meklēšanu, lai palīdzētu sasniegt iesējami labāko rezultātu konkrētajos apstākļos. Pozitīvā psiholoģija ātri kļūst par relatīvi visaptverošu pieeju. Iemesls ir vienkāršs – tā uzlūko indivīdu un dzīvi visā kopumā. Šis jau tagad ir bieži sastopams apmācību veids organizāciju kultūrās, kur tā darbojas kā galvenais instruments, lai virzītu darbiniekus uz izvirzītajiem mērķiem, un šī tendence turpināsies arī nākotnē. [4] Pozitīvās psiholoģijas koučings ir īpaši noderīgs biznesa vidē, jo ļauj vadītājiem un uzņēmuma komandai labāk izprast viņu vērtības, stiprās un vājās puses, izturību un atjautību. Pēc SHRM aptaujas 93% uzņēmuma vadītāju atbildējuši, ka viņiem ir nepieciešama dažādu kouču un ekspertu palīdzība, lai apmācītu savus darbiniekus. Koučingam svarīgi būs piedāvāt lielāku precizitāti attiecībā uz konkrētiem mērķiem un ar tiem saistītajām jomām. Tas palīdzēs klientiem koncentrēties uz izmaiņām, kas vajadzīgas, lai sasniegtu vēlamos mērķus. [5]

Ko šīs koučinga attīstības tendences nozīmē jums kā apmācību vadītājam?

Mūsdienu laikmetā cilvēki vairs nav tik aizņemti ar tādām rūpēm kā pārtikas sarūpēšana un izdzīvošana, kas ļauj veltīt laiku pašrefleksijai un pašizaugsmei. Sabiedrībā arvien aktuālāki kļūst centieni rast piepildījumu darbā un attiecībās, iedzīvināt uzņēmumos jēgpilnas vērtības un kultūru, kā arī pilnveidot savas spējas un veicināt produktivitāti. Tie visi ir vērienīgi pasākumi, kuros bez kouču un nozares speciālistu vadības panākumus gūt būs visnotaļ grūti.

Turpiniet pilnveidot savas zināšanas un prasmes visā karjeras laikā –  tas ietver sertifikāciju, procesu vienkāršošanu, digitalizāciju un uz pierādījumiem balstītu apmācību veidošanu. Tas palīdzēs jums būt informētākiem par svarīgākajām tendencēm, vairāk nopelnīt un noturēties šajā biznesā, arī palielinoties konkurencei. Veicini darbinieku iesaisti ar vienkāršām, personalizētām un interesantām aktivitātēm kopā ar Latvijā radīto digitālo platformu Efectio, kļūstot par mūsu sadarbības partneri un mentoru!

Avoti:

[1]https://www.schoolofcoachingmastery.com/coaching-blog/bid/55009/coaching-trends-the-future-of-coaching

[2] https://www.goodreads.com/author/quotes/191925.Daniel_J_Siegel

[3] https://sai.coach/blog/30-coaching-trends/

[4] https://positivepsychology.com/positive-psychology-life-coaching/

[5]https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/documents/performance%20management.pdf